Forældrebetaling

Rooftop er en privat institution og skal derfor selv opkræve forældrebetalingen.
Forældrebetalingen falder forud den 1. i måneden og skal betales via PBS.
Der skelnes ikke mellem et vuggestuebarn og et børnehavebarn i forældrebetalingen.
Forældrebetalingssatsen: 4.300, – 
(Uanset barnets alder)

Ved indmeldelse, skal der betales:
–   en måneds depositum 4.300, –
           (vil blive modregnet sidste måneds betaling inden barnet forlader institutionen)

–   vedligeholdelsesgebyr 4.300, –
           (Til dækning af hovedrengøring og vedligeholdelse af lokalerne.) 
           (Dette er et årligt gebyr, som skal indbetales en gang om året, på datoen for opstart.)

Søskenderabat:
Familier, der har mere end 1 barn i institutionen får automatisk søskenderabat.
Der betales fuld pris for det yngste barn, og tilskuddet tildeles det ældste barn.

Denne rabat beregnes som 50% af prisen på en tilsvarende kommunal plads.
Eksempel: Er prisen på en børnehave plads i Københavns kommune 2.800 kr.
– er vores søskende rabat 1.400kr, som frætrækkes det ældste barn.

Friplads:
Hvis familiens samlede indtægt ligger under en vis grænse, kan man også søge om fripladstilskud.
Gå til: www.borger.dk for at få flere oplysninger om dette.

Bemærk:
Er man bosat i anden kommune end København, skal man være opmærksom på, at prisen kan være anderledes, da kommunernes tilskud til dagtilbud varierer fra kommune til kommune. Denne difference vil derfor blive lagt oveni forældrebetalingen.