Læreplan 2020-22

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

At udforme Den Styrkede Pædagogiske Læreplan har været en længere proces. Dokumentet er udarbejdet af Rooftops udnævnte fyrtårn – kursusdeltagere, og videreformidlere til deres kollegaer – i samråd med resten af det pædagogiske personale, der diskuterede indholdet under deres pædagogiske dage.  Det meste af dokumentets indhold er udarbejdet efter skabelon for den pædagogiske læreplan udgivet af Børn og Ungdoms Ministeriet gennem EMU.

Udformningen af Rooftops værdier, beskrevet med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, har været en længere, finurlig proces. Rooftop fik sin start et godt stykke inde i året 2019, og i flere måneder var der hverken mange børn eller personale. Nogle tidligere medlemmer af Rooftops Stab var ikke ansat længe, da det var en balancegang at sammensætte det helt rigtige team – et hold, der kunne støtte op om Rooftops børn. De tidligere medlemmer af personalet bibragte os erfaringer og idéer, og hver gang vores team udviklede sig, lærte vi mere og mere om os selv, og vores værdier tilspidsedes og forfinedes.

Da Rooftop ikke engang havde eksisteret i et år kom verdenskrisen med Coronavirus. En ny institution, med en ny stab og mange nye børn, måtte gå sammen om at håndtere situationen bedst muligt, og finde en rig fællesskabsfølelse og et ønske om at lære mest muligt af situationen. Under hjemsendelsestiden begyndte formuleringen af Rooftops fundament – Den Pædagogiske Læreplan – for alvor, med kollegaer, der ringede til hinanden, og begyndte at skrive på dokumentet sammen på afstand. Det blev lagt for dagen, at det ikke bare var ligetil at få formuleret og præciseret alle vores idéer, da vi var en ny, men dog entusiastisk stab, med folk fra alle lande, bagrunde, og livsoplevelser – og gennem dette, forskellige opfattelser og oplevelser med pædagogik.

Læreplanen fik sin start under hjemsendelsen og blev et længerevarende projekt, hvor personalet løbende fik snakket, lært af hinanden, delt idéer, diskuteret forskellige former for pædagogisk teori, og sammen nåede til en fælles forståelse af den pædagogik vi ønsker at bringe vores børn. Flere gange stoppede vi op, afprøvede vores teorier og fandt yderligere forståelse. Ligeledes demonstrerede vi vores viden for hinanden, og foretog eksperimenter på tværs af kollegaer fra alle afdelinger af institutionen.

Gennem den lange saga fik vi lært af hinanden, om hinanden og fundet vores ståsted som institution. Samtidig erfarede vi også, at en snak om pædagogik, opfattelse af børn, og viljen til at forbedre sig aldrig ville ende. Derfor er vi i dag enige om, at selvom vi er nået meget af vejen med Læreplanen, vores værdier og arbejdet med vores institution, så bliver vi aldrig færdige – for hvis man erklærer sig færdig, så holder man op med at lære.

PÆDAGOGISKE LÆREPLAN 2021-22