Forældre bestyrelsen

FORÆLDRE BESTYRELSEN

§ 15. Forældrebestyrelsen i en daginstitution skal fastsætte principper for daginstitutionens arbejde, for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.

Et princip kan defineres som en ramme, der giver leder og medarbejdere mulighed for forskellige handlinger i praksis. Et princip bygger på holdninger, men indeholder ikke konkrete bestemmelser om, hvor meget og hvad, der skal gøres.

Bestyrelsen i Rooftop består af institutionens leder, den forældreudpegede bestyrelse, med tre medlemmer samt suppleanter og en repræsentant fra det pædagogiske personale. De forældrevalgte medlemmer udpeges for 2 år ad gangen ved det årlige fælles forældremøde.
Forældrebestyrelsen mødes på 4-6 årlige bestyrelsesmøder, hvor der snakkes om de pædagogiske rammer, udfordringer, uddannelse, projekter, inspiration osv. Den daglige leder er ansvarlig for, at de overordnede rammer for Børneinstitution Rooftop efterleves.Man kan altid henvende sig til forældrebestyrelsen med spørgsmål omkring institutionen, pædagogikken m.m.

Ahsan (Formand)

Lizette

Jamilla

Neringa

Alexander

Marianne