Tilsyn

Som privat institution har vi pædagogisk tilsyn fra Københavns kommune 4 gange om året. 3 gange anmeldt og 1 gang uanmeldt.

Det pædagogiske tilsyn består af et korps af tilsynsførende der varetager tilsynet med den private pasning i hele København.

Lovgrundlag:

Det pædagogiske tilsyn skal sikre , at der leves op til Dagtilbudslovens formålsparagraf §1. Retningslinier og bestemmelser om privat børnepasning findes i vejledningen om dagtilbud, kapitel 32. Institutionen er selv ansvarlig for at efterleve dagtilbudslovens bestemmelser.

Indhold i tilsynet:

* Institutionens overordnede pædagogiske profil.

* Den pædagogiske læreplan og opfølgning på fokuspunkter med handleplaner og evaluering.

* Den pædagogiske linje i dagligdagen- er den daglige praksis i overensstemmelse med mål fra den pædagogiske læreplan.

* Institutionens indsats for børns sproglige udvikling.

*Institutionens tilgang til børn og deres udviklingspotentialer.

*Dialogen i forældresamarbejdet.

*Personalesituationen – herunder vagtplaner.

 

Sidste Pædagogiske tilsyn

Dato:

27.05.2019

Bemærkninger:

Ingen anmærkninger

Tilsynsførende:

Tove Smidt