Optagelsespolitik

Rooftop er en integreret institution for alle børn i alderen fra 8 måneder til 6 år.

Rooftop tilbyder pladser via ‘først til mølle’ princippet. Pladser udbydes på baggrund af opskrivningsdatoen på ventelisten. Søskende prioriteres dog over andre, da vi har søskendegaranti.
Vi kan til tider gøre undtagelser for at opretholde en sund balance mellem drenge og piger i hver aldersgruppe.