Pædagogiske værdier

Anerkendelse

Vi tror på en anerkendende tilgang, er åbne og lytter til hver enkel person. Dette er vores værdigrundlag.  Dette bliver bevidst udøvet i vores daglige interaktioner med børn, forældre og imellem medarbejdere, så hver person føler sig set, hørt, forstået og værdsat.

 

Tryghed og genkendelighed

Vi mener, at et barn skal opleve deres omgivelser som trygge og som et sikkert miljø, hvori de kan lære, opleve og udvikle sig. Vores opgave er at hjælpe hvert barn med at lære at stole på deres egen intuition og evner.

 

Fællesskab

Vi mener, at ethvert barn skal føle at de bidrager værdifuldt til fællesskabet og derved opleve sin stærke tilknytning til gruppen. Vi stræber efter at skabe et harmonisk miljø; hvor hver person føler sig velkommen; hver person føler sig stolt af at være en del af gruppen og kan se gruppen som en del af helheden.

 

Frihed og indflydelse

Vi tror stærkt på principperne om frihed og demokrati. Børn skal have en stemme og en indflydelse på deres eget daglige liv. De skal være involveret i beslutningsprocesser, der påvirker deres dagligdag. Vi ser børn som aktive deltagere i deres egne udviklings- og læringsprocesser. Det er vores ansvar at sikre, at de ser sig selv som en del af fællesskabet – socialt og kulturelt.

 

Inklusion

Hvert barn er unikt og har en plads i gruppen på egne vilkår. Vi tilbyder et miljø, hvor forskelle og mangler ses som en mulighed for at lære og vokse. Vi stræber efter at skabe en gruppe, der accepterer forskelle og værdsætter det unikke potentiale i hvert individ.

 

Leg og læring

Vi tror på at lade børn lære gennem selverfarede oplevelser. Vi er bare facilitatorer i processen om at lære. Det er derfor vores ansvar at skabe et miljø, hvor et barn kan vokse i henhold til dets interesse og i sit eget tempo. Legen er den vigtigste beskæftigelse i barnets liv. Rooftops fysiske og pædagogiske rammer er skabt, så børn kan fordybe sig og gøre egne erfaringer gennem legen.