Målsætning

Børneinstitutionen Rooftops objektiv er at hjælpe jer – forældre, til at danne og udvikle selvstændige, selvbevidste, nysgerrige og sociale børn. Vores pædagogik er bygget på den filosofi, at man skal tilbyde hvert barn, tid, rum og mulighed, for at de kan udfolde deres fantasi, udtrykke deres ideer og opnå deres fulde potentiale.

Vi lader os inspirere af flere pædagogiske tankeskoler og uddannelsesprincipper som bl.a. Montessori, Steiner, John Dewey’s Learning by doing’.

Det er Rooftops målsætning at skabe et læringsmiljø og daglige rammer, der fremmer børns trivsel, udvikling og selvstændighed. Børnene skal gives en tryg og udfordrende hverdag med en følelse af, at der er plads til alle. Vi finder, at forskellighed er en styrke, der skaber dynamik.

I samarbejde med forældrenes unikke indsigt i deres børn, kan vi skabe de nødvendige udfordringer for hvert enkelt barn med tanken om, at barnets svagheder kan forbedres ved at tage udgangspunkt i barnets mange styrker.

Det er vores opgave at støtte barnet i at kunne forstå og udtrykke sine følelser, og ydermere skal børnene støttes i og lære om hensyntagen, respekt og tolerance for egne og for andres grænser. Som daginstitution har vi æren af at introducere en bred social kontekst, hvor børnene gradvist tilegner sig en nysgerrighed, forståelse og accept for normer og spilleregler såvel i gruppen som i samfundet.

Det er vigtigt for os at barnet, igennem forskellige samspil, lærer at kunne sige til og fra og bevare sin egen individualitet.

De pædagogiske processer skal lede hen imod, at barnet ved slutningen af vuggestuen naturligt søger hen imod større udfordringer i mellemgruppen og ved slutningen af mellemgruppen glæder sig til og er parat til at starte i børnehaven, og at det til sidst drager herfra med en lyst og en glæde til at starte i skolen. Gennem sin tid i Rooftop er målet, at barnet har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter barnet i stand til at udvikle sig, igennem hele livet.